ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 | 1202 Views | กองกิจการนักศึกษา
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ The 5th Nursing Students Forum: How We Fight the COVID-19: Research, Practice, and Innovations โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ชวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และรักษาการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันรับรองพระราชชนก กล่าวรายงาน และ ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขานรายชื่อผู้เข้ารับโล่รางวัลโดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และอาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  เช่น  Australia, USA, UK, Scotland, Philippines, Indonesia, South Korea และอื่นๆ เข้าร่วม ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรมzoom meeting  youtube Live Facebook Live และออนไซต์ ณ หอประชุมดอกรัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing การจัดการความรู้การเตรียมงานผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานานาชาติ จำนวน 9 วิทยาลัย ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แต่ละประเภท เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตและการเตรียมการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ และพัฒนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี จากการจัดการความรู้สู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป

อัลบั้มภาพทั้งหมด

1202
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.