ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง : โอกาสความท้าทายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 | 182 Views | กองบริการวิชาการ

UploadImageขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ 
สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง : โอกาสความท้าทายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี182
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.