ข่าวกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ในการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนักศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 06 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 | 1345 Views | กองกิจการนักศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนักศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก
ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนานักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด

1345
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.