คณะผู้บริหาร สถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิทิน

อบรมระยะสั้น / อบรมระยะยาว

โครงการ หน่วยงาน ประเภท
โครงการ
วันที่ดำเนินการ
ระบบรับสมัครออนไลน์ สถาบันพระบรมราชชนก 19 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563

 

TAKE A CAMPUS TOUR

11
จำนวนหลักสูตร
อาจารย์ปริญญาเอก

การประเมินคุณภาพ

ดูทั้งหมด

เอกสาร สบช.

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21 ก.ย. 2564
03 ก.ย. 2564
03 ก.ย. 2564
02 ก.ย. 2564
25 ส.ค. 2564
25 ส.ค. 2564
24 พ.ค. 2564
07 พ.ค. 2564
19 เม.ย. 2564
19 เม.ย. 2564
08 เม.ย. 2564
ดูทั้งหมด

วิทยาลัยในสังกัด

  •   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  •   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.