ข่าวกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 28 เมษายน 2565 30 กันยายน 2565 | 552 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
      เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทั้งจากส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วมประชุม
      การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกทั้งส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙โดยกิจกรรมกในการประชุม มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ  และการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำตัวชี้วัดกลยุทธที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
อัลบั้มภาพทั้งหมด

552
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.