ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

งานประกันคุณภาพการศึกษา


งานพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา


งานทดสอบทางการศึกษา


แผนปฏิบัติการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา


KM


ติดต่อ กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา

  • กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก
  • สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 1824 ,02 590 1828
  • Fax : 02 590 1830

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.