หน่วยงาน สบช.

หน่วยงาน สบช.


หน่วยงาน สบช.ผู้บริหารการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร

โทรศัพท์

โทรสาร

     {{ current.Director_Detail_Position }}
     {{current.Director_Detail_Name }} {{current.Director_Detail_Tel }} {{ current.Director_Detail_Fax }}
      {{sub.DepartMentName}}
     {{sub.EmployeeName}} {{sub.Tel}} {{ sub.Fax}}
{{sub.TelSub}} {{sub.FaxSub}}
Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.