ข่าวกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 30 กันยายน 2565 | 647 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองยุทธศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนบทบาท ภารกิจ และทบทวนนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประชุม วางแผน และร่วมกันกำหนดแนวทางผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 คน เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก ครบรอบ 3 ปี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก


อัลบั้มภาพทั้งหมด

647
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.