ข่าวประกาศ


ภาพสื่อสำหรับประกาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2561 – 2564

วันที่ 05 สิงหาคม 2565 | 762 Views | กองกลาง
ภาพสื่อสำหรับประกาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2561 – 2564   

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565งหาคม 2565

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


สื่อภาพประกอบสามารถ นำไปใช้เผยแพร่ได้

UploadImage

UploadImage

UploadImage


762
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.