ดาวน์โหลด


แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนกลาง)

วันที่ 08 กันยายน 2565 | 698 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของท่าน จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส่งข้อมูลกลับมายังกองยุทธศาสตร์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 

698
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.