ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2565 (ทุนพัฒนาอาจารย์)

วันที่ 22 กันยายน 2565 | 663 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ให้ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับทุน ฯ รายงานตัวกับสำนักงาน ก.พ. ภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน ฯ รายละเอียดโปรดอ่านในประกาศ หัวข้อการรายงานตัว

ทั้งนี้หากไม่ได้รายงานตัว และติดต่อเจ้าหน้าืั้ตามกำหนดดังกล่าว โดยมิได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ.ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

โปรดอ่านรายละเอียดและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเป็นประโยชน์ของตัวท่านเอง
 
เอกสารแนบ

663
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.