ดาวน์โหลด


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

วันที่ 29 กันยายน 2565 | 758 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

758
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.