ข่าวกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารนโยบายมุ่งเน้น (Flagship project) และทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม ของสถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2568 | 415 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
UploadImage

415
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.