ข่าวกิจกรรม


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2568 | 529 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
UploadImage

529
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.