ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 24 ตุลาคม 2565 | 283 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
UploadImage

283
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.