ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 16 พฤษจิกายน 2565 | 3550 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือก
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  มาตรา 29 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๔  และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 30 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2565


3550
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.