ข่าวกิจกรรม


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 30 พฤษจิกายน 2565 30 กันยายน 2568 | 253 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
UploadImage

253
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.