ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาจัดหาพัสดุตามโครงการสนับสนุนภารกิจสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 | 410 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ

       สถาบันพระบรมราชชนก จะดำะเนินการประกวดราคาจัดหาพัสดุตามโครงการสนับสนุนภารกิจสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังนี้
     1. เช่าบริการระบบ Cloud Computing 
     2. ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมประยุกต์ จำนวน 5 รายการ 
     3. ซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 

   รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารแนบ

410
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.