ข่าวประชาสัมพันธ์


อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกและคณะ นำบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 วิทยาลัย ในเขตสุขภาพ 7, 8, 9, 10 ของสถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนว

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 | 515 Views | กองกิจการนักศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์และกองกิจการนักศึกษา นำบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 วิทยาลัย ในเขตสุขภาพ 7, 8, 9, 10 ของสถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,365 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

UploadImage
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด

515
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.