ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ 04 มกราคม 2566 | 750 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ลำดับที่ ๗ ถึงลำดับที่ ๑๖
มาสมัครเข้ารับการประมินความหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก


750
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.