ข่าวกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ (ร่าง) กฎ ระเบียบ ประกาศ การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 16 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566 | 276 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ (ร่าง)
กฎ ระเบียบ ประกาศ การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

          วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย กล่าวบรรยายหัวข้อ "นโยบายและทิศทางการบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562" ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ระเบียบรายได้ของสถานศึกษา" ผู้เข้าร่วมประชุมประด้วยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัด และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. 2566 เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
UploadImage


276
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.