ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ยกเลิกการประกวดราคาจัดหาพัสดุตามโครงการสนับสนุนภารกิจสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 18 มกราคม 2566 | 234 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก  ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง ยกเลิการประกวดราคาจัดหาพัสดุตามโครงการสนับสนุนภารกิจสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ

234
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.