ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 | 152 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ

   สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 
เอกสารแนบ

152
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.