ข่าวการศึกษา


การประชุมกับทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 02 กันยายน 2565 02 กันยายน 2565 | 389 Views | กองกิจการนักศึกษา
การประชุมกับทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 1 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก นำโดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนายธวัชชัย นาจาน นายกสโมสรนักศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กล่าวทักทายและแนะนำตัวทีมสโมสรนักศึกษาฯ ในการประชุมกับทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1 กับนักศึกษาทุกวิทยาลัยฯ ทั้ง 30 แห่งในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting เพื่อให้ทีมบริหาร สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้สื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงานสู่ผู้ปฏิบัติในทุกระดับโดยตรง อีกทั้งเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จึงกำหนดการประชุมพบปะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ปีละ 2-4 ครั้ง
ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ที่มีการประชุมพบปะระหว่างทีมผู้บริหารกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกทั้ง 30 แห่ง เป็นครั้งแรกที่มีการประชุมรวมตัวของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

UploadImage
 


389
VIEWS
0
0
0

ข่าวการศึกษา ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.