ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

วันที่ 28 พฤษจิกายน 2565 | 192 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดดังนี้ 
     1. แบบข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     2. แบบข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     3. เอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยส่งข้อูลไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 192
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.