ข่าวการศึกษา


รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

วันที่ 17 พฤษจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560 | 1566 Views |
รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันสอนภาษา Knowlegde plus ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

โดยให้วิทยาลัยกลั่นกรองคุณสมผู้สมัครเพื่อเข้ารับการอบรมวิทยาลัยละ 1 ท่าน

ส่งใบสมัครมาภายในวันที่ 15 ธันวาคม
เอกสารแนบ

1566
VIEWS
0
0
0

ข่าวการศึกษา ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.