ข่าวการศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) ทุนปริญญาเอกในประเทศ ปี 2560

วันที่ 11 กันยายน 2560 | 1847 Views |
รายงานตัว ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อาารค 4 ชั้น 7

โทร.025901833, 025901872 ในเวลาราชการ (เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
เอกสารแนบ

1847
VIEWS
0
0
0

ข่าวการศึกษา ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.